Isototal Quality First

DICTIONAR TERMENI (informatii culese din carti, reviste, internet, s.a.)

Rezultate cautare pentru: < managementul calitatii >


Termeni si definitii conform ISO 9001

Termeni iso referitori la calitate


calitate = masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele

cerinta = nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie

clasa = categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse , procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala

satisfactia clientului = perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite

capabilitate = abilitatea unei organizatii , sistem , sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs


Termeni referitori la management


sistem = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. Un sistem de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, sau un sistem de management al mediului.

sistem de management al calitatii = sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea

politica referitoare la calitate = intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel

obiectiv al calitatii = ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate

management = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie

management de la cel mai inalt nivel = persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel

managementul calitatii = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea

planificarea calitatii = parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii

controlul calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate

asigurarea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite

imbunatatirea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele calitatii

imbunatatire continua = activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte

eficacitate = masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate

eficienta = relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate


Termeni referitori la organizatie


organizatie = grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate

structura organizatorica = ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane

infrastructura = sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii

mediu de lucru = ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea

client = organizatie sau persoana care primeste un produs

furnizor = organizatie sau persoana care furnizeaza un produs

parte interesata = persoana sau grup care are un interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii


Termeni referitori la proces si produs


proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire

produs = rezultat al unui proces. Exista patru categorii generice de produse, dupa cum urmeaza: servicii (de exemplu transport); software (de exemplu program de calculator, dictionar); hardware (de exemplu parte mecanica a unui motor); materiale procesate (de exemplu lubrifiant).

proiect = proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor, specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse.

proiectare si dezvoltare = ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs , proces sau sistem

procedura = mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces


Termeni referitori la caracteristici


caracteristica = trasatura distinctiva

caracteristica a calitatii = caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta

dependabilitate = termen colectiv utilizat pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza: performanta de fiabilitate, performanta de mentenabilitate si performanta suportului pentru mentenanta

trasabilitate = abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare


Termeni referitori la conformitate


conformitate = indeplinirea unei cerinte

neconformitate = neindeplinirea unei cerinte

defect = neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata

actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite

actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati (3.6.2) detectate sau a altei situatii nedorite

corectie = actiune de eliminare a unei neconformitati detectate

reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele

reclasare = modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte diferite de cele initiale

reparare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata

rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea intentionata initial

derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate

derogare inainte de fabricatie = autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare

eliberare = autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces


Termeni referitori la documentatie


informatie = date semnificative

document = informatie impreuna cu mediul sau suport. Mediul poate fi hartia, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografie sau mostra, sau combinatii ale acestora.

specificatie = document care stabileste cerinte.

manualul calitatii = document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii .

planul calitatii = document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect , produs , proces sau contract

inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate


Termeni referitori la examinare


dovada obiectiva = date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.

inspectie = evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu un calibru

incercare = determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura

verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective , ca au fost indeplinite cerintele specificate

validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.

proces de calificare = proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a indeplini cerinte specificate

analiza = activitate de a determina potrivirea, adecvarea, si eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite.


Termeni referitori la audit


audit = proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit .

program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.

dovezi de audit = inregistrari , declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

constatari ale auditului = rezultatele evaluarii dovezilor de audit (3.9.4) colectate, in raport cu criteriile de audit

concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit , dupa luarea in considerare a obiectivelor auditului si a tuturor constatarilor de audit

clientul auditului = organizatie sau persoana care solicita un audit

auditat = organizatie care este auditata.

auditor = persoana care are competenta de a efectua un audit

echipa de audit = unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit

expert tehnic = persoana care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifica in legatura cu subiectul de auditat

competenta = abilitatea demonstrata de a aplica cunostinte si aptitudini


Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare


sistem de control al masurarii = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice si controlului continuu al proceselor de masurare

proces de masurare = ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi

confirmare metrologica = ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata.

echipament de masurare = mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare

caracteristica metrologica = trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii

functie metrologica = functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de control al masurarii

Zero / management calitate
Zero / referitor la managementul calitatii, reprezinta un termen ce concretizeaza unul dintre conceptele fundamentale ale managementului calitatii si care este uzitat pentru a caracteriza excelenta produselor in cadrul unor anumite caracteristici stabilite.

5 zero rezuma urmatoarele criterii:

- zero defecte , - zero intarzieri, - zero opriri sau zero intreruperi, - zero hartii, - zero stoc sau zero stoc nul.

managementul calitatii
Reprezinta activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea (SR EN ISO 9000:2001).

In general orientarea si controlul calitatii includ stabilirea unei politici referitoare la calitate, obiectivele calitatii, planificarea calitatii, controlului calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii.

managementul calitatii Totale / Total Quality Management (TQM)

Conceptul de calitate totala (total quality):

In perioada anilor `80, Feigenbaum lanseaza o noua filosofie asupra calitatii- Controlul Total al Calitatii (Total Quality Control), a carui structura o vom analiza in continuare. Interpretarile date acestui concept sunt fie de filsofie, fie de politica a Sistemului Tehnico Economic – denumit in continuare STE- in domeniul calitatii. Unii autori fac o legatura directa intre calitatea totala si managementul calitatii totale, considerand ca prima este scopul, iar a doua mijlocul de realizare sau ca cele doua sunt echivalente. Sunt si puncte de vedere prin care se apreciaza ca managementul calitatii totale ar fi de fapt un element al calitatii totale.

O interpretare interesanta este data de Corming, care defineste relatia dintre calitate totala si managementul calitatii totale in urmatorii termeni:

- clitatea inseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor;

- calitatea totala presupune satisfacerea continua a cerintelor clientilor in conditiile unor costuri minime;

- managementul calitatii totale asigura satisfacerea acestor cerinte, in conditiile unor costuri minime, cu implicarea tuturor salariatilor din STE.

O interpretare asemanatoare o da si Klada, dupa care calitatea totala reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor in ceea ce priveste calitatea produselor sau serviciilor (Q), livrarea în volumul cerut (V), la momentul (T) si la locul dorite (L), la un cost cat mai mic (C), in conditiile unor relatii agreabile si eficiente cu acestia (R) si a unui sistem administrativ fara erori (A), incepand cu elaborarea comenzii si pana la plata facturii.

Calitatea totala este asadar, o notiune mult mai larga decât calitatea produsului sau serviciului si se refera la satisfacerea nevoilor clientului extern exprimate în termenii: Q.V.T.L.C.R.A, mentionati mai inainte.

Definirea managementului calitatii totale

Literatura de specialitate prezinta si in cazul acestui concept puncte de vedere diferite.

H.T. Berry se refera la urmatoarele elemente de continut:

- clientul are prioritate absoluta;

- munca în echipa si cooperarea sunt esentiale;

- clientul intern este important;

- satisfacerea clientului este mai importanta decat orice indicator;

- imbunatatirea pe termen lung este preferabila orientarii pe termen scurt ;

- implicarea intregului personal este esentiala.

Standardul ISO 9000/2000 defineste TQM ca pe un sistem de management orientat pe calitate, extins la toate activitatile desfasurate în structurile organizatorice ale unui STE si bazat pe o cultura si o filosofie de organizatie in spiritul calitatii, pe participarea tuturor salariatilor, urmarindu-se asigurarea succesului pe termen lung, prin satisfacerea deplina a clientilor si obtinerea de avantaje pentru toate partile implicate.

Din precizarile facute in standard rezulta ca succesul TQM depinde de implicarea hotarata si permanenta a conducerii de varf si ca TQM presupune realizarea tuturor obiectivelor managementului si nu doar pe cele de calitate.

Total 4