Isototal Quality First

DICTIONAR TERMENI (informatii culese din carti, reviste, internet, s.a.)

Rezultate cautare pentru: < iso 9001 >


iso 9001:2008 – Diferente si ghid de implementare

iso 9001:2008 nu introduce cerinte noi ci prezinta doar clarificari ale cerintelor deja existente in iso 9001:2000, prin modificari ale cuvintelor si adaugarea de note. Notele nu sunt cerinte ci doar explicatii suplimentare pentru a intelege mai bine cerintele.

De asemenea, iso 9001:2008 introduce modificari menite sa imbunatateasca compatibilitatea cu ISO14001:2004.

O descriere detaliata a modificarilor in limba engleza se gaseste AICI

Valabilitatea certificarilor iso 9001:2000

In termen de un an de la publicarea iso 9001:2008, toate certificarile acreditate emise (certificari noi sau re-certificari) trebuie realizate in baza referentialului iso 9001:2008.

In termen de doi ani de la publicarea de catre ISO a iso 9001:2008, orice certificare existenta emisa in baza iso 9001:2000 nu va mai fi valabila.

Termeni si definitii conform iso 9001

Termeni iso referitori la calitate


calitate = masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele

cerinta = nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie

clasa = categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse , procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala

satisfactia clientului = perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite

capabilitate = abilitatea unei organizatii , sistem , sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs


Termeni referitori la management


sistem = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. Un sistem de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, sau un sistem de management al mediului.

sistem de management al calitatii = sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea

politica referitoare la calitate = intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel

obiectiv al calitatii = ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate

management = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie

management de la cel mai inalt nivel = persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel

managementul calitatii = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea

planificarea calitatii = parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii

controlul calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate

asigurarea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite

imbunatatirea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele calitatii

imbunatatire continua = activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte

eficacitate = masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate

eficienta = relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate


Termeni referitori la organizatie


organizatie = grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate

structura organizatorica = ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane

infrastructura = sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii

mediu de lucru = ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea

client = organizatie sau persoana care primeste un produs

furnizor = organizatie sau persoana care furnizeaza un produs

parte interesata = persoana sau grup care are un interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii


Termeni referitori la proces si produs


proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire

produs = rezultat al unui proces. Exista patru categorii generice de produse, dupa cum urmeaza: servicii (de exemplu transport); software (de exemplu program de calculator, dictionar); hardware (de exemplu parte mecanica a unui motor); materiale procesate (de exemplu lubrifiant).

proiect = proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor, specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse.

proiectare si dezvoltare = ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs , proces sau sistem

procedura = mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces


Termeni referitori la caracteristici


caracteristica = trasatura distinctiva

caracteristica a calitatii = caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta

dependabilitate = termen colectiv utilizat pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza: performanta de fiabilitate, performanta de mentenabilitate si performanta suportului pentru mentenanta

trasabilitate = abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare


Termeni referitori la conformitate


conformitate = indeplinirea unei cerinte

neconformitate = neindeplinirea unei cerinte

defect = neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata

actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite

actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati (3.6.2) detectate sau a altei situatii nedorite

corectie = actiune de eliminare a unei neconformitati detectate

reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele

reclasare = modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte diferite de cele initiale

reparare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata

rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea intentionata initial

derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate

derogare inainte de fabricatie = autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare

eliberare = autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces


Termeni referitori la documentatie


informatie = date semnificative

document = informatie impreuna cu mediul sau suport. Mediul poate fi hartia, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografie sau mostra, sau combinatii ale acestora.

specificatie = document care stabileste cerinte.

manualul calitatii = document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii .

planul calitatii = document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect , produs , proces sau contract

inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate


Termeni referitori la examinare


dovada obiectiva = date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.

inspectie = evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu un calibru

incercare = determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura

verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective , ca au fost indeplinite cerintele specificate

validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.

proces de calificare = proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a indeplini cerinte specificate

analiza = activitate de a determina potrivirea, adecvarea, si eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite.


Termeni referitori la audit


audit = proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit .

program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.

dovezi de audit = inregistrari , declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

constatari ale auditului = rezultatele evaluarii dovezilor de audit (3.9.4) colectate, in raport cu criteriile de audit

concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit , dupa luarea in considerare a obiectivelor auditului si a tuturor constatarilor de audit

clientul auditului = organizatie sau persoana care solicita un audit

auditat = organizatie care este auditata.

auditor = persoana care are competenta de a efectua un audit

echipa de audit = unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit

expert tehnic = persoana care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifica in legatura cu subiectul de auditat

competenta = abilitatea demonstrata de a aplica cunostinte si aptitudini


Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare


sistem de control al masurarii = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice si controlului continuu al proceselor de masurare

proces de masurare = ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi

confirmare metrologica = ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata.

echipament de masurare = mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare

caracteristica metrologica = trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii

functie metrologica = functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de control al masurarii

Inregistrari ale calitatii

Sunt documente prin care se declara rezultatele obtinute si furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate. Inregistrarile trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Acestea se controleaza printr-o procedura obligatorie, ceruta de iso 9001: Controlul inregistrarilor

INREGISTRARI CERUTE DE STANDARDUL iso 9001

5.6.1. - Trecerea in revista a managementului

6.2.2. (e) - Educatie, instruire, abilitati si experienta

7.1. (d) - Dovezi ca realizarea proceselor si realizarea produselor indeplinesc in totalitate cerintele

7.2.2. - Rezultate ale trecerii in revista a cerintelor referitorla produse si actiuni ce rezida din analiza

7.3.2. - Date de intrare ale proiectarii si dezvoltarii referitoare la cerintele produsului

7.3.4 - Rezultate ale trecerii in revista ale proiectarii si dezvoltarii si alte actiuni necesare

7.3.5. - Rezultate ale verficarii proiectarii si dezvoltarii si alte actuni necesare

7.3.6. - Rezultate ale validarii proiectarii si dezvoltarii si alte actiuni necesare

7.3.7. Rezultate ale trecerii in revista ale modificarilor proiectarii si dezvoltariisi alte actiuni necesare

7.4.1 - Rezultate ale evaluarii furnizorilor si orice alta actiune care rezulta in urma evaluarii.

7.5.2 (d) - Daca necesita ca organizatia sa demonstreze validarea proceselor, acolo unde rezultatele datelor de iesire nu pot fi verificate prin monitorizare sau masurare.

7.5.3. - Identificarea unica a produsului, acolo unde tresabilitatea este o cerinta

7.5.4. - Proprietatea consumatorului este pierduta, prejudiciata sau din alte motive inadecvata folosirii

7.6.(a) - Baza folosita pentru calibrare sau verificarea echipamentelor de masurare, acolo unde nu exista un standard national sau international

7.6 - Validarea rezultatelor masuratorilor efectuate anterior, atunci canf echipamentul de masurare nu a fost gasit conform cu cerintele.

8.2.2. - Rezulattele calibrarii si verificarii echipamentelor de verificare si incercare

8.2.4 - Indicatiile persoanelor autorizate in realizarea produsului

8.3. - Natura neconformitatilor produsului si orice actiune ulterioara luata, incluzand derogarile obtinute.

8.5.2. - Rezultate ale actiunilor corective

8.5.3. - Rezultate ale actiunilor preventive

Proceduri calitate / Proceduri ISO

Sistemul de management al calitatii se bazeaza pe documente. Principalele documente ale SMC sunt: procedurile, instructiunile de lucru, formularele, alte document (specificatii tehnice, diagrame de proces etc.).

Procedura - reprezinta modalitatea specifica de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.

Standardul iso 9001 prevede obligativitatea elaborarii de proceduri documentatate cu privire la urmatoarele activitati: Controlul ; Controlul inregistrarilor ; Auditul intern ; Controlul produsului neconform ; Actiuni corective ; Actiuni preventive

Detaliere proceduri iso 9001:

Controlul documentelor / Managementul documentelor: documentele necesare sistemului de management al calitatii trebuiesc controlate si trebuie stabilita o procedura documentata care sa defineasca controlul necesar pentru:

- a aproba documentele, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora.

- a analiza, a actualiza, daca este cazul, si a reaproba documentele.

- a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor.

- a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare

- a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta.

- a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata.

- a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate indiferent in ce scop.

Controlul inregistrarilor : inregistrarile sunt un tip special de documente si au cerinte pentru control separate.

Inregistrarile trebuie stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si ale functionarii eficace a sistemului de management al calitatii. Inregistrarile trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Trebuie stabilita o procedura documentata care sa defineasca controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor.

Cateva exemple de inregistrari sunt : comenzile, facturile, auditurile interne, rapoartele de test, rapoarte de reuniuni, etc

Auditul intern

Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:

- este conform cu modalitatile planificate (in etapa de planificare a realizarii produsului), cu cerintele acestui Standard International si cu cerintele sistemului de management al calitatii stabilit de catre organizatie

- este implementat si mentinut in mod eficace

Trebuie planificat un program de audit, luand in considerare starea si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate, precum si rezultatele auditurilor precedente. Trebuie definite criteriile, domeniul de aplicare, frecventa si metodele auditului. Selectarea auditorilor si modul de efectuare al auditurilor trebuie sa asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu isi vor audita propria lor activitate.

Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si efectuarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor si mentinerea inregistrarilor trebuie definite intr-o procedura documentata.

Managementul responsabil pentru zona auditata trebuie sa se asigure ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata, actiuni pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Activitatile de urmarire trebuie sa includa verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora

A se vedea ISO 10011-1, ISO 10011-2 si ISO 10011-3 pentru indrumare.

Controlul produsului neconform

Organizatia trebuie sa se asigure ca produsul care nu este conform cu cerintele produsului este identificat si tinut sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintentionate. Controlul, precum si responsabilitatile si autoritatile aferente pentru tratarea produsului neconform trebuie definite intr-o procedura documentata.

Organizatia trebuie sa trateze produsul neconform prin una sau mai multe dintre urmatoarele metode:

- prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;

- prin autorizarea utilizarii lui, a eliberarii sau acceptarii cu derogare dupa fabricatie data de o autoritate relevanta si, acolo unde este aplicabil, de catre client;

- prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionata initial.

Inregistrarile referitoare la natura neconformitatilor si la orice actiuni ulterioare intreprinse, inclusiv derogarile obtinute, trebuie mentinute .

Atunci cand produsul neconform este corectat trebuie supus unei reverificari pentru a demonstra conformitatea cu cerintele.

Atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare sau dupa ce utilizarea sa a inceput, organizatia trebuie sa intreprinda actiuni corespunzatoare efectelor, sau potentialelor efecte ale neconformitatii.

Actiuni corective

Organizatia trebuie sa actioneze pentru a elimina cauza neconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia acestora. Actiunile corective trebuie sa fie adecvate efectelor neconformitatilor aparute.

Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru

- analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor),

- determinarea cauzelor neconformitatilor

- evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar

- determinarea si implementarea actiunii necesare

- inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse

- analiza actiunii corective intreprinse

Actiuni preventive

Organizatia trebuie sa determine actiuni pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate efectelor problemelor potentiale.

Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:

- determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora

- evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor

- determinarea si implementarea actiunii necesare

- inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse

- analiza actiunii preventive intreprinse

Asigurarea calitatii

Asigurarea calitatii, in sesul sau general, reprezinta orice actiune luata pentru a preveni aparitia problemelor de calitate. In practica se transpune prin sisteme pentru planificarea si realizarea actiunilor care afecteaza direct calitatea produselor.

Pentru implementarea sistemelor de asigurarea calitatii intr-o organizatie trebuiesc urmati 3 pasi de baza:

- analiza si dezvoltare sistem

- documentarea sistemului (politici, proceduri, instructiuni si alte informatii de referinta)

- informare si instruire personal pentru utilizarea sistemului

Sisteme de asigurare a calitatii de diferite tipuri sunt deja parti integrate ale organizatiilor. Dar in majoritatea cazurilor ele nu se adreseaza cu adevarat calitatii ca o problema importanta si separata.

Asigurarea calitatii nu se aplica numai produselor. Serviciile si chiar activitatile administrative si de vanzare sunt acoperite de asigurarea calitatii.

Practicile asigurarii calitatii au fost prima data definite in standardele internationale continute in seria ISO 9000, ca parte a managementului calitatii (alaturi de planificarea calitatii, controlul calitatii, imbunatatirea calitatii), concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite

Standardele de asigurare a calitatii sunt documente publicate care descriu in detaliu ce sisteme trebuiesc folosite de organizatii pentru a-si gestiona calitatea.

Aceste standarde exista deoarece multe organizatii nu cumpara de la furnizori care nu prezinta garantia ca sistemele lor ofera support pentru asigurarea calitatii produselor.

ISO 9000 este numele unei serii de standarde pentru managemntul calitatii, recunoscut de 200 de tari, care l-au adoptat ca standard national pentru asigurarea calitatii.

Cel mai important standard din seria ISO 9000 este “SR EN iso 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte"

Acesta este si documentul dupa care se auditeaza sistemele de management al calitatii (celelate doua ISO 9002 si ISO 9003, pot fi si ele folosite pentru audit dar sunt versiuni inferioare iso 9001 aplicabile organizatiilor care nu au nevoie sa corespunda in intregime iso 9001). Toate celelalte standarde din seria ISO 9000 furnizeaza linii directoare si explicatii pentru aplicarea iso 9001.

Principalele caracteristici ale iso 9001 in ceea ce priveste asigurarea calitatii sunt:

- ia principiile de baza ale asigurarii calitatii (nevoia de sisteme documentate pentru a asigurara calitatea) si adauga cerinte pentru a tine sub control documentatia

- cere companiilor sa efectueze audituri ale propriilor sisteme de asigurare a calitatii pentru a se asigura ca acestea functioneaza conform

- cere ca sistemul de asigurare a calitatii sa fie monitorizat constant

Consultanta

Conceptul de consultanta

Ca si alte concepte care au aparut mai tarziu in terminologia economica romaneasca, notiunea de consultanta ca definitie nu s-a cristalizat intr-un concept care sa intruneasca unanimitatea. Exista mai multe definitii care se diferentiaza din punct de vedere stilistic si semantic, conturandu-se doua moduri diferite de a privi consultanta.

A. Consultanta ca o activitate functional ampla, care presupune ,,un proces prin care se acorda ajutor cu privire la continutul, desfasurarea sau structura unei activitati sau a unei serii de activitati, actiune in care consultantul nu raspunde in realitate de executarea acelei activitati, ci ii ajuta pe cei care au aceasta raspundere (Greiner, L.E. si colab., 1983).

B. Consultanta ca prestare a unui serviciu profesionst specializat, care consta in ,,efectuarea unui serviciu de consiliere pentru care organizatiile interesate incheie un contract cu persoane special instruite fiind calificate in acest domeniu, persoane care ajuta organizatia beneficiara intr-un mod obiectiv si independent sa-si identifice si sa-si analizeze problemele, recomandand solutii si ajutand, atunci cand li se cere, la implementarea lor" (Steele, F., 1982). .

O astfel de abordare o reprezinta consultanta iso 9001 (consultanta pentru implementarea unui sistem de management care respecta cerintele unui standard ISO - consultanta implementare ISO)

Actiunile consultantului pot fi de trei tipuri: .

• corective, cand se urmareste ameliorarea unei situatii care se inrautateste sau este pe cale a se inrautati; .

• progresive, care vizeaza cresterea performantelor fata de un nivel dat; .

• creative, cand se solicita crearea unor situatii noi, cu caracter novator. .

iso 9001
Este un standard ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii, care prevede:

- identificarea si documentarea proceselor desfasurate, a modului de desfasurare si a legaturilor dintre ele (procese de management, de asigurare a resurselor, de realizare a serviciilor si de monitorizare);

- monitorizarea proceselor pentru a se asigura ca ele sunt eficiente;

- documentarea sistemului de management al calitatii prin Politica Calitatii, Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, înregistrari;

- verificarea calitatii produselor si serviciilor si luarea masurilor corective necesare daca este cazul;

- auditarea periodica a proceselor si sistemului de management al calitatii pentru verificarea eficientei;

- îmbunatatirea continua a produselor, serviciilor si a sistemului de management al calitatii.

Sistem management documente / Document management system ( DMS )
Este un sistem informatic (sau un set de programe informatice) folosit pentru gestionarea si arhivarea documentelor electronice si/sau copiilor documentelor.

Un sistem de management al documentelor ( DMS ) ofera posibilitatea automatizarii proceselor asociate cu crearea, revizuirea, aprobarea, distributia si arhivarea documentelor

Totii angajatii unei organizatii cauta dupa informatii si iau decizii pe baza acestora. De asemnea acestia creaza, primesc, transmit sau arhiveaza documente in fiecare zi. Managementul documentelor unei organizatii realizat printr-un proces manual de cautare, creare, aprobare, difuzare si arhivare a documentelor duce la pierderea de timp si bani ingreunand misiunea cea mai importatnta a angajatilor, aceea de procesare a informatiilor. Un sistem electronic pentru managementul documentelor (DMS) elimina o parte din timpii consumati in operatiile necesare fluxurilor de lucru cu documentele, faciliteaza accesul la informatii si reduce spatiile de arhivare.

Un astfel de sistem satisface foarte bine cerintele standardului iso 9001 pentru procedurile Controlul documentelor si Controlul inregistrarilor

Un exemplu de sistem pentru managementul documentelor gasiti la adresa http://demo.isototal.ro

Procedura
Mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces (SR EN ISO 9000 ).

Conform standardului de referinta iso 9001 procedurile obligatorii sunt in numar de 6 si vizeaza urmatoarele procese : controlul documentelor; controlul inregistrarilor; auditul intern al calitatii; controlul produsului neconform; actiunile corective si actiuni preventive

Organism de certificare / Accredited registrar
Un organism de certificare este o organizatie acreditata de un organism de acreditare, pentru competente de audit si certificari, care sa confirme ca o organizatie / persoana indeplineste cerintele unui standard (e.g. iso 9001).

Criteriile pentru luarea deciziei de alegere a unui organism de certificare trebuie sa includa:

- evaluarea catorva din organismele de certificare,

- tinând cont de faptul ca pretul cel mai mic ar putea sa se dovedeasca mai costisitor în cazul în care auditul este sub standard sau daca certificatul nu e recunoscut de catre clientii dumneavoastra

- stabilind daca organismul de certificare are auditori cu experienta in domeniul dvs. de activitate

- stabilind daca organismul de certificare a facut trecerea de la accentul pus pe conformitate la accentul pus pe performanta, în felul in care standardul iso 9001:2000 a facut-o deja

- daca organismul de certificare este acreditat ai daca da, de cine

Acreditarea, în termeni simpli, înseamna ca un organism de certificare a fost în mod oficial recunoscut ca fiind competent sa desfasoare audituri de certificare în anumite domenii de activitate, de catre un organism de acreditare. În majoritatea tarilor acreditarea este optionala, nu obligatorie, si faptul ca un organism nu este acreditat nu înseamna ca acesta nu este un organism respectabil. Spre exemplu, un organism de certificare care opereaza la nivel national si care se bucura de o reputatie foarte buna pe un anumit sector de activitate poate sa nu considere ca ar fi un avantaj plata pentru pretul acreditarii. Dar altfel, multe organisme de certificare aleg acreditarea chiar daca nu este obligatorie, tocmai pentru a putea demonstra competenta prin intermediul unei confirmari independente.

Sunt organisme de certificare a caror certificat este cu recunoastere internationala (TUV, AFAQ, SGS, Lloyds,etc) sau cu recunoastere nationala (Simtex, SRAC, CERTIND, etc.);

Total 10