Isototal Quality First

DICTIONAR TERMENI (informatii culese din carti, reviste, internet, s.a.)

Rezultate cautare pentru: < calitate >


Termeni si definitii conform ISO 9001

Termeni iso referitori la calitate


calitate = masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele

cerinta = nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie

clasa = categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse , procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala

satisfactia clientului = perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite

capabilitate = abilitatea unei organizatii , sistem , sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs


Termeni referitori la management


sistem = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. Un sistem de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, sau un sistem de management al mediului.

sistem de management al calitatii = sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea

politica referitoare la calitate = intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel

obiectiv al calitatii = ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate

management = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie

management de la cel mai inalt nivel = persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel

managementul calitatii = activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea

planificarea calitatii = parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii

controlul calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate

asigurarea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite

imbunatatirea calitatii = parte a managementului calitatii , concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele calitatii

imbunatatire continua = activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte

eficacitate = masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate

eficienta = relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate


Termeni referitori la organizatie


organizatie = grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate

structura organizatorica = ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane

infrastructura = sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii

mediu de lucru = ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea

client = organizatie sau persoana care primeste un produs

furnizor = organizatie sau persoana care furnizeaza un produs

parte interesata = persoana sau grup care are un interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii


Termeni referitori la proces si produs


proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire

produs = rezultat al unui proces. Exista patru categorii generice de produse, dupa cum urmeaza: servicii (de exemplu transport); software (de exemplu program de calculator, dictionar); hardware (de exemplu parte mecanica a unui motor); materiale procesate (de exemplu lubrifiant).

proiect = proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor, specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse.

proiectare si dezvoltare = ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs , proces sau sistem

procedura = mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces


Termeni referitori la caracteristici


caracteristica = trasatura distinctiva

caracteristica a calitatii = caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta

dependabilitate = termen colectiv utilizat pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza: performanta de fiabilitate, performanta de mentenabilitate si performanta suportului pentru mentenanta

trasabilitate = abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare


Termeni referitori la conformitate


conformitate = indeplinirea unei cerinte

neconformitate = neindeplinirea unei cerinte

defect = neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata

actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite

actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati (3.6.2) detectate sau a altei situatii nedorite

corectie = actiune de eliminare a unei neconformitati detectate

reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele

reclasare = modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte diferite de cele initiale

reparare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata

rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea intentionata initial

derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate

derogare inainte de fabricatie = autorizare de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare

eliberare = autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces


Termeni referitori la documentatie


informatie = date semnificative

document = informatie impreuna cu mediul sau suport. Mediul poate fi hartia, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografie sau mostra, sau combinatii ale acestora.

specificatie = document care stabileste cerinte.

manualul calitatii = document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii .

planul calitatii = document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect , produs , proces sau contract

inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate


Termeni referitori la examinare


dovada obiectiva = date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.

inspectie = evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu un calibru

incercare = determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura

verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective , ca au fost indeplinite cerintele specificate

validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.

proces de calificare = proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a indeplini cerinte specificate

analiza = activitate de a determina potrivirea, adecvarea, si eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite.


Termeni referitori la audit


audit = proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit .

program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta.

dovezi de audit = inregistrari , declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

constatari ale auditului = rezultatele evaluarii dovezilor de audit (3.9.4) colectate, in raport cu criteriile de audit

concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit , dupa luarea in considerare a obiectivelor auditului si a tuturor constatarilor de audit

clientul auditului = organizatie sau persoana care solicita un audit

auditat = organizatie care este auditata.

auditor = persoana care are competenta de a efectua un audit

echipa de audit = unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit

expert tehnic = persoana care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifica in legatura cu subiectul de auditat

competenta = abilitatea demonstrata de a aplica cunostinte si aptitudini


Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare


sistem de control al masurarii = ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice si controlului continuu al proceselor de masurare

proces de masurare = ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi

confirmare metrologica = ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata.

echipament de masurare = mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare

caracteristica metrologica = trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii

functie metrologica = functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de control al masurarii

Proceduri calitate / Proceduri ISO

Sistemul de management al calitatii se bazeaza pe documente. Principalele documente ale SMC sunt: procedurile, instructiunile de lucru, formularele, alte document (specificatii tehnice, diagrame de proces etc.).

Procedura - reprezinta modalitatea specifica de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.

Standardul ISO 9001 prevede obligativitatea elaborarii de proceduri documentatate cu privire la urmatoarele activitati: Controlul ; Controlul inregistrarilor ; Auditul intern ; Controlul produsului neconform ; Actiuni corective ; Actiuni preventive

Detaliere proceduri ISO 9001:

Controlul documentelor / Managementul documentelor: documentele necesare sistemului de management al calitatii trebuiesc controlate si trebuie stabilita o procedura documentata care sa defineasca controlul necesar pentru:

- a aproba documentele, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora.

- a analiza, a actualiza, daca este cazul, si a reaproba documentele.

- a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor.

- a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare

- a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta.

- a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata.

- a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate indiferent in ce scop.

Controlul inregistrarilor : inregistrarile sunt un tip special de documente si au cerinte pentru control separate.

Inregistrarile trebuie stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si ale functionarii eficace a sistemului de management al calitatii. Inregistrarile trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Trebuie stabilita o procedura documentata care sa defineasca controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor.

Cateva exemple de inregistrari sunt : comenzile, facturile, auditurile interne, rapoartele de test, rapoarte de reuniuni, etc

Auditul intern

Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:

- este conform cu modalitatile planificate (in etapa de planificare a realizarii produsului), cu cerintele acestui Standard International si cu cerintele sistemului de management al calitatii stabilit de catre organizatie

- este implementat si mentinut in mod eficace

Trebuie planificat un program de audit, luand in considerare starea si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate, precum si rezultatele auditurilor precedente. Trebuie definite criteriile, domeniul de aplicare, frecventa si metodele auditului. Selectarea auditorilor si modul de efectuare al auditurilor trebuie sa asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu isi vor audita propria lor activitate.

Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si efectuarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor si mentinerea inregistrarilor trebuie definite intr-o procedura documentata.

Managementul responsabil pentru zona auditata trebuie sa se asigure ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata, actiuni pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Activitatile de urmarire trebuie sa includa verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora

A se vedea ISO 10011-1, ISO 10011-2 si ISO 10011-3 pentru indrumare.

Controlul produsului neconform

Organizatia trebuie sa se asigure ca produsul care nu este conform cu cerintele produsului este identificat si tinut sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintentionate. Controlul, precum si responsabilitatile si autoritatile aferente pentru tratarea produsului neconform trebuie definite intr-o procedura documentata.

Organizatia trebuie sa trateze produsul neconform prin una sau mai multe dintre urmatoarele metode:

- prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;

- prin autorizarea utilizarii lui, a eliberarii sau acceptarii cu derogare dupa fabricatie data de o autoritate relevanta si, acolo unde este aplicabil, de catre client;

- prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionata initial.

Inregistrarile referitoare la natura neconformitatilor si la orice actiuni ulterioare intreprinse, inclusiv derogarile obtinute, trebuie mentinute .

Atunci cand produsul neconform este corectat trebuie supus unei reverificari pentru a demonstra conformitatea cu cerintele.

Atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare sau dupa ce utilizarea sa a inceput, organizatia trebuie sa intreprinda actiuni corespunzatoare efectelor, sau potentialelor efecte ale neconformitatii.

Actiuni corective

Organizatia trebuie sa actioneze pentru a elimina cauza neconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia acestora. Actiunile corective trebuie sa fie adecvate efectelor neconformitatilor aparute.

Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru

- analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor),

- determinarea cauzelor neconformitatilor

- evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar

- determinarea si implementarea actiunii necesare

- inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse

- analiza actiunii corective intreprinse

Actiuni preventive

Organizatia trebuie sa determine actiuni pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate efectelor problemelor potentiale.

Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:

- determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora

- evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor

- determinarea si implementarea actiunii necesare

- inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse

- analiza actiunii preventive intreprinse

Asigurarea calitatii

Asigurarea calitatii, in sesul sau general, reprezinta orice actiune luata pentru a preveni aparitia problemelor de calitate. In practica se transpune prin sisteme pentru planificarea si realizarea actiunilor care afecteaza direct calitatea produselor.

Pentru implementarea sistemelor de asigurarea calitatii intr-o organizatie trebuiesc urmati 3 pasi de baza:

- analiza si dezvoltare sistem

- documentarea sistemului (politici, proceduri, instructiuni si alte informatii de referinta)

- informare si instruire personal pentru utilizarea sistemului

Sisteme de asigurare a calitatii de diferite tipuri sunt deja parti integrate ale organizatiilor. Dar in majoritatea cazurilor ele nu se adreseaza cu adevarat calitatii ca o problema importanta si separata.

Asigurarea calitatii nu se aplica numai produselor. Serviciile si chiar activitatile administrative si de vanzare sunt acoperite de asigurarea calitatii.

Practicile asigurarii calitatii au fost prima data definite in standardele internationale continute in seria ISO 9000, ca parte a managementului calitatii (alaturi de planificarea calitatii, controlul calitatii, imbunatatirea calitatii), concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite

Standardele de asigurare a calitatii sunt documente publicate care descriu in detaliu ce sisteme trebuiesc folosite de organizatii pentru a-si gestiona calitatea.

Aceste standarde exista deoarece multe organizatii nu cumpara de la furnizori care nu prezinta garantia ca sistemele lor ofera support pentru asigurarea calitatii produselor.

ISO 9000 este numele unei serii de standarde pentru managemntul calitatii, recunoscut de 200 de tari, care l-au adoptat ca standard national pentru asigurarea calitatii.

Cel mai important standard din seria ISO 9000 este “SR EN ISO 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte"

Acesta este si documentul dupa care se auditeaza sistemele de management al calitatii (celelate doua ISO 9002 si ISO 9003, pot fi si ele folosite pentru audit dar sunt versiuni inferioare ISO 9001 aplicabile organizatiilor care nu au nevoie sa corespunda in intregime ISO 9001). Toate celelalte standarde din seria ISO 9000 furnizeaza linii directoare si explicatii pentru aplicarea ISO 9001.

Principalele caracteristici ale ISO 9001 in ceea ce priveste asigurarea calitatii sunt:

- ia principiile de baza ale asigurarii calitatii (nevoia de sisteme documentate pentru a asigurara calitatea) si adauga cerinte pentru a tine sub control documentatia

- cere companiilor sa efectueze audituri ale propriilor sisteme de asigurare a calitatii pentru a se asigura ca acestea functioneaza conform

- cere ca sistemul de asigurare a calitatii sa fie monitorizat constant

Zero / management calitate
Zero / referitor la managementul calitatii, reprezinta un termen ce concretizeaza unul dintre conceptele fundamentale ale managementului calitatii si care este uzitat pentru a caracteriza excelenta produselor in cadrul unor anumite caracteristici stabilite.

5 zero rezuma urmatoarele criterii:

- zero defecte , - zero intarzieri, - zero opriri sau zero intreruperi, - zero hartii, - zero stoc sau zero stoc nul.

Asigurarea calitatii
Asigurarea calitatii este parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite. (SR EN ISO 9000:2001).

Asigurarea calitatii acopera toate genurile de activitati, de la design, dezvoltare, implementare si pana la productie, instalare, prestare servicii, etc.

Obiectivul calitatii
Ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate. (SR EN ISO 9000:2001)

Obiectivul calitatii (sau obiectivele calitatii) presupune (presupun) definirea unor obiective cuantificabile ale calitatii referitoare la procesele si practicile specifice proceselor realizate de societate: reducerea intreruperilor in productie datorate defectelor, imbunatatirea performantei, etc.

Managementul calitatii
Reprezinta activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea (SR EN ISO 9000:2001).

In general orientarea si controlul calitatii includ stabilirea unei politici referitoare la calitate, obiectivele calitatii, planificarea calitatii, controlului calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii.

Managementul Calitatii Totale / Total Quality Management (TQM)

Conceptul de calitate totala (total quality):

In perioada anilor `80, Feigenbaum lanseaza o noua filosofie asupra calitatii- Controlul Total al Calitatii (Total Quality Control), a carui structura o vom analiza in continuare. Interpretarile date acestui concept sunt fie de filsofie, fie de politica a Sistemului Tehnico Economic – denumit in continuare STE- in domeniul calitatii. Unii autori fac o legatura directa intre calitatea totala si managementul calitatii totale, considerand ca prima este scopul, iar a doua mijlocul de realizare sau ca cele doua sunt echivalente. Sunt si puncte de vedere prin care se apreciaza ca managementul calitatii totale ar fi de fapt un element al calitatii totale.

O interpretare interesanta este data de Corming, care defineste relatia dintre calitate totala si managementul calitatii totale in urmatorii termeni:

- clitatea inseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor;

- calitatea totala presupune satisfacerea continua a cerintelor clientilor in conditiile unor costuri minime;

- managementul calitatii totale asigura satisfacerea acestor cerinte, in conditiile unor costuri minime, cu implicarea tuturor salariatilor din STE.

O interpretare asemanatoare o da si Klada, dupa care calitatea totala reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor in ceea ce priveste calitatea produselor sau serviciilor (Q), livrarea în volumul cerut (V), la momentul (T) si la locul dorite (L), la un cost cat mai mic (C), in conditiile unor relatii agreabile si eficiente cu acestia (R) si a unui sistem administrativ fara erori (A), incepand cu elaborarea comenzii si pana la plata facturii.

calitatea totala este asadar, o notiune mult mai larga decât calitatea produsului sau serviciului si se refera la satisfacerea nevoilor clientului extern exprimate în termenii: Q.V.T.L.C.R.A, mentionati mai inainte.

Definirea managementului calitatii totale

Literatura de specialitate prezinta si in cazul acestui concept puncte de vedere diferite.

H.T. Berry se refera la urmatoarele elemente de continut:

- clientul are prioritate absoluta;

- munca în echipa si cooperarea sunt esentiale;

- clientul intern este important;

- satisfacerea clientului este mai importanta decat orice indicator;

- imbunatatirea pe termen lung este preferabila orientarii pe termen scurt ;

- implicarea intregului personal este esentiala.

Standardul ISO 9000/2000 defineste TQM ca pe un sistem de management orientat pe calitate, extins la toate activitatile desfasurate în structurile organizatorice ale unui STE si bazat pe o cultura si o filosofie de organizatie in spiritul calitatii, pe participarea tuturor salariatilor, urmarindu-se asigurarea succesului pe termen lung, prin satisfacerea deplina a clientilor si obtinerea de avantaje pentru toate partile implicate.

Din precizarile facute in standard rezulta ca succesul TQM depinde de implicarea hotarata si permanenta a conducerii de varf si ca TQM presupune realizarea tuturor obiectivelor managementului si nu doar pe cele de calitate.

Sistem de management al calitatii / Quality Management System
Sistemul de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea. (SR EN ISO 9000:2001).
Certificare / Certification
(certificare iso) Conform definitiei elaborate de Organizatia Europeana pentru calitate (EOQ), certificarea reprezinta procedura si activitatile efectuate de un organism de certificare privind analizarea, verificarea si confirmarea scrisa a calitatii produselor in concordanta cu specificatiile (reglementarile specifice).
Total 10